Denne våren kan du være med å stemme på vår video
"1985" på NRK. Send KLIPP 1368 til 1987.


      SISTE CD      -   Stø Kurs  I salg Nå    
Dansefot-jukeboks viser video'n "1985" send  KLIPP  1368 til 1987 for å se video.   NYTT:      Etter en kort pause er vi i JETZ på banen igjen. Følg med under nyheter...